O sector turístico ante o reto da IA

ITH e Plataforma Tecnolóxica de Turismo – Thinktur presentaron o pasado 25 de xaneiro no marco de FITURTECHY, o eBook “O sector turístico ante o reto da IA”. Elaborado polo Grupo de Centros Tecnolóxicos Turísticos, de Thinktur, este eBook analiza diferentes tendencias, neste caso sobre o uso e aplicación da intelixencia artificial.

O sector turístico experimentou unha notable transformación debido á integración da Intelixencia Artificial (IA) en diversos ámbitos. Aínda que as expectativas iniciais eran altas e algunhas áreas aínda requiren desenvolvemento, é evidente que a IA influíu positivamente na personalización da experiencia, na eficiencia do servizo ao cliente e na predición de tendencias. Non obstante, existen retos éticos e sociais que deben ser abordados con urxencia.

  1. Personalización de experiencias: aínda que se avanzou na personalización das viaxes, aínda queda traballo por facer para que todos os viaxeiros poidan acceder a eles. As ferramentas de recomendación baseadas na IA melloraron significativamente a suxestión de destinos, hoteis e actividades, adaptándose mellor ás preferencias individuais.
  2. Asistentes virtuais e chatbots: estas ferramentas convertéronse nunha realidade común no sector turístico, que ofrecen un servizo ao cliente máis eficiente e rápido. Non obstante, a falta de formación adecuada pode producir respostas inadecuadas, que afectan á experiencia do usuario e poden perder clientes.
  3. Predición de tendencias: aínda que a IA mellorou a precisión na predición de tendencias, a volatilidade do mundo actual presenta desafíos constantes. A pandemia puxo de manifesto a necesidade de flexibilidade no sector e estanse a desenvolver iniciativas para mellorar a análise de datos e adaptar as estratexias comerciais aos cambios.
  4. Aspectos éticos e sociais: coa integración máis profunda da IA ​​no sector turístico, xorden preocupacións sobre a privacidade dos datos, a equidade no acceso á información e a responsabilidade na toma de decisións automatizada. Son cuestións cruciais que deben abordarse de forma proactiva para garantir o desenvolvemento ético e sostible do sector.

En resumo, a IA mellorou significativamente a forma en que planificamos e experimentamos as nosas viaxes, pero aínda quedan retos por superar.

É fundamental que a industria turística continúe explorando como a IA pode seguir mellorando os seus servizos, ao tempo que aborda de forma proactiva as implicacións éticas e sociais asociadas ao seu uso.

Para poder descargar o libro electrónico, pódese facer a través do seguinte enlace