O 25 de setembro de 2015 a Asamblea Xeral da ONU adoptaba un conxunto de obxectivos globais para erradicar a pobreza, protexer o planeta e asegurar a prosperidade para todos e todas. Read More