O sector turístico ante o reto da IA

O sector turístico ante o reto da IA

ITH e Plataforma Tecnolóxica de Turismo – Thinktur presentaron o pasado 25 de xaneiro no marco de FITURTECHY, o eBook “O sector turístico ante o reto da IA”. Elaborado polo Grupo de Centros Tecnolóxicos Turísticos, de Thinktur, este eBook analiza diferentes tendencias, neste caso sobre o uso e aplicación da intelixencia artificial.

O sector turístico experimentou unha notable transformación debido á integración da Intelixencia Artificial (IA) en diversos ámbitos. Aínda que as expectativas iniciais eran altas e algunhas áreas aínda requiren desenvolvemento, é evidente que a IA influíu positivamente na personalización da experiencia, na eficiencia do servizo ao cliente e na predición de tendencias. Non obstante, existen retos éticos e sociais que deben ser abordados con urxencia.

  1. Personalización de experiencias: aínda que se avanzou na personalización das viaxes, aínda queda traballo por facer para que todos os viaxeiros poidan acceder a eles. As ferramentas de recomendación baseadas na IA melloraron significativamente a suxestión de destinos, hoteis e actividades, adaptándose mellor ás preferencias individuais.
  2. Asistentes virtuais e chatbots: estas ferramentas convertéronse nunha realidade común no sector turístico, que ofrecen un servizo ao cliente máis eficiente e rápido. Non obstante, a falta de formación adecuada pode producir respostas inadecuadas, que afectan á experiencia do usuario e poden perder clientes.
  3. Predición de tendencias: aínda que a IA mellorou a precisión na predición de tendencias, a volatilidade do mundo actual presenta desafíos constantes. A pandemia puxo de manifesto a necesidade de flexibilidade no sector e estanse a desenvolver iniciativas para mellorar a análise de datos e adaptar as estratexias comerciais aos cambios.
  4. Aspectos éticos e sociais: coa integración máis profunda da IA ​​no sector turístico, xorden preocupacións sobre a privacidade dos datos, a equidade no acceso á información e a responsabilidade na toma de decisións automatizada. Son cuestións cruciais que deben abordarse de forma proactiva para garantir o desenvolvemento ético e sostible do sector.

En resumo, a IA mellorou significativamente a forma en que planificamos e experimentamos as nosas viaxes, pero aínda quedan retos por superar.

É fundamental que a industria turística continúe explorando como a IA pode seguir mellorando os seus servizos, ao tempo que aborda de forma proactiva as implicacións éticas e sociais asociadas ao seu uso.

Para poder descargar o libro electrónico, pódese facer a través do seguinte enlace

96 Millóns de Euros a Dixitalización dos Destinos Turísticos

O Ministerio de Industria e Turismo anuncia unha importante inxección económica de 96 millóns de euros destinada á dixitalización dos destinos turísticos (Destinos Turísticos Intelixentes). Estes fondos proceden do Plan de Recuperación e teñen como obxectivo principal impulsar o despregamento de plataformas intelixentes que contribúan á transformación dixital do sector turístico.

O obxectivo desta orde de bases é, mediante o desenvolvemento e implantación de plataformas intelixentes de destino, garantir o desenvolvemento sostible do territorio turístico, accesible para todos, que facilite a interacción e integración do visitante co medio e incremente a calidade da súa experiencia no destino e mellora a calidade de vida do residente grazas ás novas tecnoloxías e un proceso de innovación continua, todo iso baseado na economía de datos e na interoperabilidade.

Destino das Axudas

  • 38 millóns de euros irán destinados a deputacións, cabildos e consellos insulares
  • 58 millóns de euros serán asignados ao resto das entidades locais.

O Boletín Oficial do Estado (BOE) publicou recentemente, o pasado 30 de decembro, a orde de bases que rexerá a concesión destas axudas, baixo o principio de concorrencia competitiva. Esta iniciativa busca que as entidades públicas locais poidan despregar plataformas intelixentes e solucións dixitais que contribúan á transformación dixital dos destinos e do sector turístico.

Poderán solicitar estas axudas as entidades públicas locais que sexan membros titulares da Rede de Destinos Turísticos Intelixentes ou aquelas que presentaran a súa solicitude de adhesión. Do total das axudas, 38 millóns de euros serán destinados a deputacións, cabildos e consellos insulares, mentres que 58 millóns de euros serán asignados ao resto das entidades locais. O orzamento máximo financiable por proxecto será de 6 millóns de euros.

Requisitos para o financiamento de proxectos de Destinos Turísticos Intelixentes

  • Para ser considerados financiables, os proxectos deben desenvolver ou implantar unha plataforma obxectivo que estea composta por unha serie de funcionalidades estruturadas en módulos comúns e módulos de referencia opcionais.
  • Terase en conta o cumprimento das normas ambientais das normas UNE 178 e, en particular, da UNE 178503 sobre Semántica aplicada a destinos intelixentes
  • Deberá executarse antes do 30 de xuño de 2025.

Financiación

  • O importe do financiamento que se concederá segundo estas bases reguladoras será o 100 por cento do orzamento do proxecto que se considere financiable.

Prazo de presentación

O prazo de presentación de solicitudes será de dous meses contados a partir do día seguinte á data de publicación do extracto da convocatoria no Boletín Oficial del Estado, salvo que se estableza outro prazo.

Enlace a normativa

Orde ITU/1423/2023, do 29 de decembro

Precisades axuda para configurar o proxecto e solicitar a subvención?

contáctanos