Un dos momentos máis gratificantes da consultoría turística chega cando entras na fase de converter propostas e ideas en feitos e produtos tanxibles. Read More