Ata o momento abordamos distintos aspectos do Inbound Marketing como as súas  claves no sector turístico, a diferencia entre este e o marketing tradicional, os tipos de leads que podemos xerar, e como xerar contido dependendo do ciclo de compra no que se atope o noso turista.

Pero aínda non falamos de algo ao que debemos prestarlle moita atención: a nosa audiencia, o noso Buyer Persoa no sector turístico.

 

buyer persona turismo autoxiro

¿Que é o buyer persona no sector turístico? 

O buyer persona no sector turístico é o elemento básico en toda boa estratexia de Inbound Marketing, sobre o que se apoia toda a metodoloxía para dirixir os contidos aos clientes do noso hotel, casa rural, axencia de viaxes, etc. O Buyer Persona representa a figura detallada do cliente ideal do noso negocio no sector turístico, á que chegamos a través de avaliacións exhaustivas dos datos que obtemos dos nosos clientes. Podemos ter diferentes Buyer Persona para un mesmo negocio turístico, diferentes clientes ideais que gozan dos nosos produtos e servizos, pero é importante telos ben definidos para poder dirixir os nosos contidos ao público apropiado, e aumentar as probabilidades de que este contido alcance o resultado final que buscamos.

 

 

¿Como definimos o noso buyer persona?

Somos donos dunha axencia de viaxes. Pensemos no cliente que podería estar a ler o contido que publicamos no noso blogue. Como é? Que lle interesa? Que lle preocupa á hora de viaxar? Ten fillos? Como busca información? Son algunhas das preguntas que podemos facernos para definir o noso/s Buyer Persona. Vexamos algunhas das fases polas que debemos pasar:

 

  • Investiguemos: tratemos de contextualizar aos nosos clientes. Para esto debemos ter en conta variables sociodemográficas (sexo, idade, estado civil, situación laboral, nivel económico…) e psicolóxicas (a súa maneira de interactuar coas redes sociais, o seu modo de consumir información, o tempo que pasa na nosa web, que lle gusta, que lle preocupa…)

 

  • Avaliemos: xa con todos estos datos, debemos analizar o comportamento de compra dos nosos clientes e os seus hábitos de consumo.

 

  • Organicemos: con todos os datos que analizamos, é hora de organizalos para poder extraer o perfil que máis se repite entre os nosos clientes.

 

  • É hora de crear: por fin podemos ver ao noso Buyer Persona. Para tratar de tenelo presente e empatizar con el, sempre é mellor (e máis divertido) humanizalo. Darlle nome, poñerlle un rostro, moldear a súa personalidade, os seus gustos… todo en función dos datos que obtivemos coa nosa análise.

 

Un exemplo de Buyer Persona no sector turístico

Unha vez superado o proceso descrito ata agora, vexamos un exemplo de Buyer Persona para a nosa axencia de viaxes ficticia. Como dixemos, poden existir diferentes Buyer Persona para un mesmo negocio, pero para asegurarnos de que a nosa estratexia de Inbound Marketing está ben definida será mellor comezar por definir un ou dous, para posteriormente ir definindo outros de maneira progresiva. Porque xa sabemos que o que moito abarca, pouco aperta.

 

Buyer persona en el sector turistico autoxiro

 

 

 

 

Pensemos entón no noso Buyer Persona. Chamarémoslle Raquel. Ten 39 anos, vive nunha provincia de interior cos seus dous fillos e o seu marido. Traballa de administrativa a xornada completa. Pasa moitas horas sentada diante dun computador, por iso o que máis lle gusta é gozar coa súa familia ao aire libre, a praia e os animais. Comparte frecuentemente as súas experiencias en restaurantes, hoteis ou tendas, gústalle recomendar aos seus amigos aquilo co que ten boas experiencias, pero tamén advertirlles sobre as súas malas experiencias.

 

 

 

 

Coa análise previa, podemos definir un perfil do consumidor ideal da nosa axencia de viaxes que nos axudará a dirixir os nosos contidos máis efectivamente. Así, é probable que o noso cliente ideal interésese por entradas no noso blog que traten sobre paquetes vacacionais en zonas de costa, actividades familiares ao aire libre, hoteis onde os nenos poidan gozar tanto como os maiores, destinos onde os animais sexan un elemento crave… Pero ademais gústalle compartir o que vive e onde o vive, por tanto debemos facilitarlle o compartir os nosos contidos tamén. Isto á súa vez axudaranos a dirixir as nosas ofertas máis eficazmente, e por tanto aumentar as probabilidades de que unha compra se peche.

 

 

É importante entender o papel crave que ten o Buyer Persona en todo o proceso do Inbound Marketing. Xa non estamos a usar as tradicionais estratexias masivas de marketing que non se adaptan ao perfil do noso consumidor ideal, e onde os seus resultados se fundamentan máis na cantidade de público ao que alcanzan que na calidade do contido que lanzan. Se queremos que o noso contido chegue e atraia ao noso cliente ideal para obter mellores resultados, temos que saber quen é o noso cliente ideal e por tanto debemos estudalo e definilo. Nós podemos axudarche, ¿falamos?