Exemplos de vídeo marketing aplicado a destinos turísticos en Galicia

Os vídeos son unha das ferramentas máis empregadas para a promoción dun destino turístico. Existen multitude de formatos e tantas posibilidades como a creatividade e o orzamento dispoñible o permitan.

Para acadar bos resultados sería ideal que a decisión de producir un vídeo se tome a partir da existencia dunha estratexia ou folla de ruta para o desenvolvemento turístico de cada cidade/destino/provincia. É moi necesario que a estratexia teña en conta o deseño dun plan de difusión para que os vídeos acaden o maior alcance posible e cheguen no momento adecuado ao noso público obxectivo.

Read More

Participamos no Foro Proturga centrado na calidade turística (con premio sorpresa)

Acudimos ao Hostal dous Reis Católicos onde se celebraba a quinta edición de o Foro Proturga centrado na calidade turística.

Nesta ocasión a temática elixida foi o turismo de calidade, os diferentes selos que o acreditan e o peso das opinións nas plataformas en linea existentes.

Un foro con intervencións interesantes que tratan sobre dúas temáticas nas que temos experiencia. Tanto o mundo de internet e ou o da calidade turística son as nosas especialidades.

Read More

Máximo histórico de viaxeiros en Galicia

Por cuarto ano consecutivo increméntase o número de viaxeiros aloxados e o número de pernoctas, alcanzando así un máximo histórico de viaxeiros en Galicia. Este incremento prodúcese en casi todas as tipoloxías de aloxamento e pódese observar non soamente ao comparar o mes de Agosto de 2016 co mesmo mes do ano anterior, senon tamén no período de Xaneiro a Agosto de 2016 co mesmo período de 2015.

Read More