Estratexia

Innovación

Turismo

A nosa misión é aportar solucións tanto a empresas como a destinos turísticos. Apostamos pola innovación e as novas tecnoloxías como instrumentos fundamentais para o cambio deseñando estratexias que nos permitan construir proxectos sólidos e sostibles .

dando voltas ao turismo en Galicia desde 2015

Somos Autoxiro.

Os nosos clientes son empresas e destinos turísticos que precisan solucións para reorientarse e evolucionar de maneira sostenible. Gústanos estar presentes durante todo o proceso de cambio construíndo relacións a longo prazo.

Metodoloxía

Investigar e Observar

 

Analizar e Idear

 

Planificar e Executar

 

Medir e Axustar

¿Qué facemos?

Fusionamos coñecemento e experiencia nos sectores turístico, marketing e tecnolóxico
estratexia

Plans e estratexias adaptados á realidade de cada cliente. Cunha metodoloxía onde prima o traballo de campo, a participación e a formulación de propostas realistas.

formación

Resolvemos as necesidades formativas de nuestros clientes aplicando múltiples formatos e niveis de personalización. Estamos en formación permanente para poder ofrecer contidos actualizados que anticipen as tendencias do sector.

tecnología

Especialistas en empregar a tecnoloxía en proxectos que ayuden aos nosos clientes a aproveitat todo o seu potencial na búsqueda de resultados.

calidade

Especialistas na implantación do SICTED en destinos turísticos cubriendo todos los ciclos de xestión, formación, asesoría e evaluación.

produto turíStico

Despois da estratexia pasamos á acción co diseño, desenvolvemento e posta en marcha de produtos turísticos sostenibles e adaptados a las características de cada momento e mercado. 

marketing

Plan de marketing, marca, comercialización de produto, identidade corporativa… todo o necesario para destacar, posicionarse e vender.

“O turismo sostible é o que ten plenamente en conta as repercusións actuais e futuras, económicas, sociais e medioambientais para satisfacer as necesidades dos visitantes, da industria, do entorno e das comunidades anfitrionas”

Organización Mundial del Turismo

O noso blog

a veces tamén escribimos

Contacta con autoxiro

Contacto