Fitur 2013 (día 1)

Prometí un pequeño resumen diario de mi paso por Fitur.

Esta primera jornada fue de toma de contacto, paseos, saludos y presentaciones. Hice todo lo que tenía pensado hacer y recibí una buena noticia. El viernes, y pendiente de ratificación en asamblea, la ciudad de Ourense entraría en el  Club de Producto «Saborea España»

En las siguientes imágenes ilustro algunas cosas que lograron captar a mi atención.

Me gustó encontrar tanta gente participando en Fiturtech

Gran afluencia de público na primera xornada de Fiturtech

Gran afluencia de público en la primera jornada de Fiturtech

Si queremos que la feria tenga algún interés para empresas y profesionales sobran muchas cosas;

Demostración dunha procesión e baile  nalgún lugar de Castilla la Mancha.

Demostración de una procesión y baile en algún lugar de Castilla la Mancha.

Epi e Blas

Epi y Blas

escanciador de sidra

Escanciador de sidra

Mención aparte merece el stand de Melilla. Completamente incomprensible

Sin comentarios

Sin comentarios

Sin comentarios (detalle)

Sin comentarios (detalle)

Finalmente una imagen del stand de Galicia. Pienso que venir a Madrid para repartir folletos y hacer presentaciones «en familia» no tiene mucho sentido en el año 2013. Mientras no pongan otro sistema… es el que tenemos!

Mostradores das cidades galegas en Fitur

Mostradores de las ciudades gallegas en Fitur

Mañana será otro día y espero contar más cosas

Xirado dende Madrid.

Durmindo nun «hotel» de mil estrelas

Reservo un espazo no Autoxiro para contar algunha que outra experiencia viaxeira. Non serán crónicas nin consellos prácticos. Prefiro falar de situacións pouco convencionais, lugares cargados de simbolismo ou momentos que lembro dun modo especial.

Nalgunhas viaxes empregamos a formúla de: (1) seleccionar un destino, (2) comprar un billete de avión e (3) improvisar. Un formato emocionante pero pouco recomendable se es unha persoa que necesita ter todo baixo control. Esta falta de planificación provoca que pases por alto moitas cousas dos lugares que visitas pero tamén permite vivir grandes momentos amplificados polo factor sorpresa.

Hai uns anos decidimos dar unha volta pola costa de Croacia. Nada máis chegar lamentamos non ter prestado algo de atención aos horarios de ferries e catamaráns e ao grao de masificación dalgún lugar. En consecuencia, pasamos varias noites sen atopar aloxamento. Os nosos ósos acabaron tirados na cuberta dun barco, no atrio dunha ermida, nun banco dun paseo marítimo e nun parque sobre o Adriático. Non era a primeira vez que pasabamos por esta incómoda e potencialmente perigosa situación e sabiamos que era un dos prezos a pagar por viaxar desta maneira. Nestes casos o recomendable é non lamentarse e aplicar o devandito de «malo será».

En contrapartida polas malas noites (realmente unhas poucas horas), pola dor de costas e polas dentadas dalgún bicho puidemos gozar duns amenceres máxicos que quedaron gravados para sempre na miña memoria. Madrugadoras e silenciosas estampas de Split, Hvar, Korcula ou Dubrovnik dende emprazamentos que nunca atoparedes nunha guía no apartado «onde durmir».

Se non organizades minimamente a viaxe podedes rematar durmindo en sitios como estes:

Hvar

No atrio dunha ermida na ladeira dun monte.

Ferrie Split

Na cuberta dun barco navegando polo Adriático entre Ancona e Split. Nós durmimos no chan pero coincidimos con xente moito máis experimentada.

korcula

Na Illa de Korcula o albergue estaba ata os topes. Apenas durmimos pero «acampamos» unhas horas neste banco.

Con algo menos de ruído e vibracións, a cuberta do barco sería un lugar agradable para durmir. Os demais son horribles. Un problema engadido é que sempre chegamos coa noite avanzada de modo que ata o amencer non tiñamos a certeza do que nos rodeaba. Ao saír o sol, en canto asomamos a cabeza polo saco,  atopamos este catro magníficas vistas.

spit

1. Despois de pasar a noite navegando polo Adriático avistamos a cidade de Split e a torre do famoso «Palacio de Diocleciano»

hvar

2. Amencer en Harv coas illas Pakleni de fondo. Sen palabras.

amanecer korcula

3. As cinco da mañá era de día en Korcula. O fermoso perfil desta cidade e a proximidade do mar axudaron a esquecer a mala noite pasada.

dubrovnik

4. En Dubrovnik gozamos de case as mesmas vistas que o Adriatic Luxury Hotel Grand Villa Argentina pero moito máis incómodas e baratas.

Conclusión: Unha viaxe é unha ocasión perfecta para sacar sempre algo positivo de cada situación. Cando atopes un imprevisto, reláxache e non permitas que o abafo ou mal humor impidan gozar da maxia que esconde unha flor, unha posta de sol, unha conversación e, neste caso, un amencer.

P.D. Como nos anuncios, estas escenas foron rodadas por «profesionais» en situación controlada e formaban parte dunha viaxe «experimental». Non tenten durmir ao aire libre nun país descoñecido sen ser plenamente consciente dos riscos que asume. Recomendo pasar a noite en aloxamentos de confianza para asegurar unha boa experiencia evitando perigos innecesarios. De paso, contribuirá ao mantemento da economía local e a mellorar a calidade de vida dos seus habitantes.

Xirado dende Ourense.

Durmiendo en un «hotel» de mil estrellas

Reservo un espacio en el Autoxiro para contar alguna que otra experiencia viajera. No serán crónicas ni consejos prácticos. Prefiero hablar de situaciones poco convencionales, lugares cargados de simbolismo o momentos que recuerdo de un modo especial.

En algunos viajes empleamos la formula de: (1) seleccionar un destino, (2) comprar un billete de avión y (3) improvisar. Un formato emocionante pero poco recomendable si eres una persona que necesita tener todo bajo control. Esta falta de planificación provoca que pases por alto muchas cosas de los lugares que visitas pero también permite vivir grandes momentos amplificados por el factor sorpresa.

Hace unos años decidimos dar una vuelta por la costa de Croacia. Nada más llegar lamentamos non tener prestado algo de atención a los horarios de ferries y catamaranes y al grado de masificación de algún lugar. En consecuencia, pasamos varias noches sin encontrar alojamiento. Nuestro huesos acabaron tirados en la cubierta de un barco, en el atrio de una ermita, en un banco de un paseo marítimo y en un parque sobre el Adriático. Non era la primera vez que pasábamos por esta incomoda y potencialmente peligrosa situación y sabíamos que era uno de los precios a pagar por viajar de esta manera. En estos casos lo recomendable es no lamentarse y aplicar el dicho de «malo será».

En contrapartida por las malas noches (realmente unas pocas horas), por el dolor de espalda e por los mordiscos de algún bicho pudimos disfrutar de unos amaneceres mágicos que quedaron grabados para siempre en mi memoria. Madrugadoras y silenciosas estampas de Split, Hvar, Korcula o Dubrovnik desde emplazamientos que nunca encontrareis en una guía en el apartado «donde dormir».

Si no organizáis minimamente el viaje podéis terminar durmiendo en sitios como estos:

Hvar

En el atrio de una ermita en la ladera de un monte.

Ferrie Split

En la cubierta de un barco navegando por el Adriático entre Ancona e Split. Nosotros dormimos en el suelo pero coincidimos con gente mucho más experimentada.

korcula

En la Isla de Korcula el albergue estaba hasta los topes. Apenas dormimos pero «acampamos» unas horas en este banco.

Con algo menos de ruido y vibraciones, la cubierta del barco sería un lugar agradable para dormir. Los demás son horribles. Un problema añadido es que siempre llegamos con la noche avanzada de modo que hasta el amanecer no teníamos la certeza de lo que nos rodeaba. Al salir el sol, en cuanto asomamos la cabeza por el saco,  encontramos estas cuatro magníficas vistas.

spit

1. Después de pasar la noche navegando por el Adriático avistamos la ciudad de Split y la torre del famoso «Palacio de Diocleciano»

hvar

2. Amencer en Harv coas illas Pakleni de fondo. Sen palabras.

amanecer korcula

3. A las cinco de la mañana era de día en Korcula. El hermoso perfil de esta ciudad  y la cercanía del mar ayudaron a olvidar la mala noche pasada.

dubrovnik

4. En Dubrovnik gozamos de casi las mismas vistas que el Adriatic Luxury Hotel Grand Villa Argentina pero mucho más incómodas y baratas.

Conclusión: Un viaje es una ocasión perfecta para sacar siempre algo positivo de cada situación. Cuando encuentres un imprevisto, relájate y no permitas que el agobio o mal humor impidan disfrutar de las magia que esconde una flor, una puesta de sol, una conversación y, en este caso, un amanecer.

P.D. Como en los anuncios, estas escenas fueron rodadas por «profesionales» en situación controlada y formaban parte de un viaje «experimental». No intenten dormir al aire libre en un país desconocido sin ser plenamente consciente de los riesgos que asume. Recomiendo pasar la noche en alojamientos de confianza para asegurar una buena experiencia evitando peligros innecesarios. De paso, contribuirá al mantenimiento de la economía local y a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Girado desde Ourense.

Catro grandes motivos para ir a Fitur

Fitur-2013As feiras van a menos. Fitur non é o que era. Internet provoca que non teña sentido. . . 

Comparto moitas das críticas ao modelo de feira tradicional pero sen dramatizar. É certo que están anticuadas, que os gastos son desorbitados e sobra moita vaidade e narcisismo. A actividade «profesional» está moi diluída e os obxectivos tampouco están claros pero, a pesar de todo, estamos ante un evento único que agardo impacientemente.

É posible que a a volta, cando fagamos balance, teña que escribir o «catro grandes motivos para non volver» pero a miña última experiencia, en Fitur 2012, recordoa como moi satisfactoria.

O mais importante para sacar partido desta viaxe é saber a que imos. A dimensión e formato da feira dificultan a actividade comercial e imposibilitan o éxito de calquera intento de acción promocional. Presentar algo «entre amigos» para lograr repercusión na prensa local non compensa así que é mellor non malgastar enerxías en algo que non funciona.

Ir lixeiro de equipaxe é outra clave. Nin caseta, nin azafatas, nin petiscos nin gastos innecesarios. Recomendo participar como co-expositor con Turgalicia para asegurar a visibilidade do destino cun coste mínimo.

Con estas premisas podemos dedicar o 100% do tempo a coñecer xente, facer contactos, escoitar propostas, sacar fotos, twittear, saudar a vellos amigos e participar en talleres, eventos ou conferencias. Hai moitos mais pero o meu catro grandes motivos para ir a Fitur son:

1. Pasamos o tempo falando por mail, twitter, whatsapp e tamén por teléfono pero os proxectos gañan un «plus» cando é posible o contacto cara a cara. En Fitur poreime ao día de como van as «Rutas de Viño», o clube de produto «Saborea España» ou a rede «Cidades Ave». Falarei coas empresas e institucións que axudan á comercialización e promoción de Ourense e intentaremos madurar vellas e nuevas propostas. Este contacto humaniza os proxectos, mellora os resultados e facilita a resolución de posibles problemas futuros.

2. Nnun folleto, nunha presentación, nunha tarseta de visita ou na decoración dun stand podes atopar unha nova idea. As posibilidades de aprender son infinitas tomando un café cun consultor, cun blogger ou cun axente de viaxes. Incluso podes atopar a inspiración paseando entre stands «horteras», xente disfrazada, xubilados (e también mozos) ao asalto de mostradores e degustacións de caipirinhas. Durante os meus tres días de presencia na feira espero anotar miles de ideas para aplicar na web, na oficina, nos folletos, nos eventos gastronómicos ou para trasladar a algún restaurador ou hoteleiro local.

3. Tamén cos do resto do mundo pero Fitur é o único momento do ano onde coincido con colegas de outros destinos e organismos turísticos galegos. Aínda que que sexa fugazmente espero saludar e intercambiar algunhas impresión con xente da Coruña, Ferrol, Sanxenxo ou Santiago de Compostela entre outros. É raro, pero ninguén en Galicia se preocupou (ou nos preocupamos) de crear un foro onde compartir as problemáticas e retos do sector. Agardo que a asociación recentemente constituida Proturga contribúa a cubrir parte dese oco.

4. Físicamente a feira é agotadora. Non tanto como pasar o día podando unha viña pero a moqueta e tantas horas de pé, falando sen parar, acaban comigo. Este desgaste físico queda de sobra compensado co nivel de actividade mental que provoca sair uns días da oficina, cambiar de aires e intercambiar ideas con tanta xente comprometida e ilusionada cos seus proxectos. Regresas canso pero cargado de solucións para afrontar con ánimo o traballo pendente dos meses siguintes.

En resumo, vou a Fitur para facer networking e relacións públicas. Ti a que vas?

Xirando dende a Francelos Business School (FBS)

Cuatro grandes motivos para ir a Fitur

Fitur-2013Las ferias van a menos. Fitur non es lo que era. Internet provoca que no tengan sentido. . . 

Comparto muchas de las críticas al modelo de feria tradicional pero sin dramatizar. Es cierto que están anticuadas, que los gastos son desorbitados y sobra mucha vanidad e narcisismo. La actividad «profesional» está muy diluida y los objetivos tampoco están claros pero, a pesar de todo, estamos ante un evento único que aguardo impacientemente.

Es posible que a la vuelta, cando hagamos balance, tenga que escribir los «cuatro grandes motivos para no volver» pero mi última experiencia, en Fitur 2012, la recuerdo como muy satisfactoria.

Lo mas importante para sacar partido de este viaje es saber a que vamos. La dimensión y formato de la feria dificultan la actividad comercial e imposibilitan el éxito de cualquier intento de acción promocional. Presentar algo «entre amigos» para lograr repercusión en la prensa local no compensa así que es mejor no malgastar energías en algo que no funciona.

Ir ligero de equipaje es otra clave. Ni stand, ni azafatas, ni pinchos ni gastos innecesarios. Recomiendo participar como co-expositor con Turgalicia para asegurar la visibilidad del destino con un coste mínimo.

Con estas premisas podemos dedicar el 100% del tiempo a conocer gente, hacer contactos, escuchar propuestas, sacar fotos, twittear, saludar a viejos amigos y participar en talleres, eventos o conferencias. Hay muchos mas pero mis cuatro grandes motivos para ir a Fitur son:

1. Pasamos el tempo hablando por mail, twitter, whatsapp y también por teléfono pero los proyectos ganan un «plus» cuando es posible el contacto cara a cara. En Fitur me pondré al día de como van las «Rutas del Vino», el club de producto «Saborea España» o la red «Cidades Ave». Hablaré con las empresas e instituciones que ayudan a la comercialización y promoción de Ourense e intentaremos madurar viejas y nuevas propuestas. Este contacto humaniza los proyectos, mejora los resultados y facilita la resolución de posibles problemas futuros.

2. En un folleto, en una presentación, en una tarjeta de visita o en la decoración de un stand puedes encontrar una nueva idea. Las posibilidades de aprender son infinitas tomando un café con un consultor, con un blogger o con un agente de viajes. Incluso puedes encontrar la inspiración paseando entre stands «horteras», gente disfrazada, jubilados (y también jóvenes) al asalto de mostradores y degustaciones de caipirinhas. Durante mis tres días de presencia en la feria espero anotar miles de ideas para aplicar en la web, en la oficina, en los folletos, en los eventos gastronómicos o para trasladar a algún restaurador o hotelero local.

3. También con los del resto del mundo pero Fitur es el único momento del año donde coincido con colegas de otros destinos y organismos turísticos gallegos. Aunque que sea fugazmente espero saludar e intercambiar algunas impresión con gente de A Coruña, Ferrol, Sanxenxo o Santiago de Compostela entre otros. Es raro, pero nadie en Galicia se ha preocupado (o nos hemos preocupado) de crear un foro donde compartir las problemáticas y retos del sector. Aguardo que la asociación recientemente constituida Proturga contribuya a cubrir parte de ese hueco.

4. Físicamente la feria es agotadora. No tanto como pasar el día podando una viña pero la moqueta y tantas horas de pie, hablando sin parar, acaban conmigo. Este desgaste físico queda de sobra compensado con nivel de actividad mental que provoca salir unos días de la oficina, cambiar de aires e intercambiar ideas con tanta gente comprometida e ilusionada con sus proyectos. Regresas cansado pero cargado de soluciones para afrontar con ánimo el trabajo pendiente de los meses siguientes.

En resumen, voy a Fitur para hacer networking y relaciones públicas. Tu a que vas?

Girando dende la Francelos Business School (FBS)

Un rincón para autoxiro

roma

El Autoxiro casi nunca para de dar vueltas. Da vueltas de día, de noche, comiendo, durmiendo y cuando está quieto.  Hoy encontró un rincón especial para sentarse a descansar y compartir lo que le pasa por la cabeza entre tanta vuelta.  Una mesa en la ribera de un río, con lámpara roja incluida, que invita a conversar tomando un café, un té o una copa de vino.  Puede que lleguemos a un «gin tonic» o a una copa de licor de café. Turismo, gastronomía, viajes, actualidad, marketing, libros, blogs o vinos serán temas habituales en nuestras veladas. A medida que aumente el número de amigos e las conversaciones se prolonguen este rincón crecerá para dar cabida a todos. Lo importante es empezar y poco a poco añadir contenidos para hacer del Autoxiro un lugar más accesible, bonito y acogedor.  De momento, siéntate, pide algo, pregunta, escucha y comenta lo que quieras. Entre vuelta y vuelta este rincón está disponible para ti.

Un rincón para autoxiro

roma

O Autoxiro case nunca para de dar voltas. Dá voltas de día, de noite, comendo, durmindo e cando está quieto.  Hoxe atopou un recuncho especial para sentar a descansar e compartir o que lle pasa pola cabeza entre tanta volta.  Unha mesa na ribeira dun río, con lámpada vermella incluída, que convida a conversar tomando un café, un té ou unha copa de viño.  Poida que cheguemos a un «gin tonic» ou a unha copa de licor de café. Turismo, gastronomía, viaxes, actualidade, mercadotecnia, libros, blogues ou viños serán temas habituais nas nosas veladas. A medida que aumente o número de amigos e as conversacións prolónguense este recuncho crecerá para dar cabida a todos. O importante é empezar e aos poucos engadir contidos para facer do Autoxiro un lugar máis accesible, bonito e acolledor.  De momento, sentar, pide algo, pregunta, escoita e comenta o que queiras. Entre volta e volta este recuncho está dispoñible para ti.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google